CLUBVISIE

Jeugdcharter

Spinley heeft al sinds haar oprichting in 1970, steeds kunnen rekenen op de actieve steun en de vele leden, hun ouders en sympathisanten. Dit leidde tot een hechte club, die erin slaagt haar sportieve doelstellingen te verenigen met een familiaal en open karakter, een club waar iedereen welkom is en zich onmiddellijk thuis voelt.

Deze unieke cultuur, zit tevens deels verankerd in een aantal fundamentele waarden, die we met z’n allen hoog in het vaandel dragen.

VOLLEYBAL IS FUN: Onze jeugdspelers beleven plezier en vermaken zich door en tijdens het sporten.

RESPECT: We hebben respect voor elkaar. Respect voor je club, haar staf en bestuur, respect voor het materiaal en infrastructuur en respect voor ons eigen lichaam en gezondheid.

MENTALITEIT: Wij zijn fier, en dat straalt uit door de houding die we aannemen.

MOTIVATIE: Een groot deel van de sportieve verwachtingen wordt ingelost met motivatie om te spelen met inzet en om te trainen om bij te leren.

ENGAGEMENT: Iedereen zet zich in op trainingen en wedstrijden en komt de afspraken na die de trainer met zijn team maakt.

TEAM SPIRIT: We vieren elk punt dat we tijdens een wedstrijd scoren, maar we steunen elkaar en moedigen elkaar steeds aan als het allemaal wat moeizamer gaat.

FAIR PLAY: Eenieders uitgangspunt zou moeten zijn dat iedereen die zich inzet tijdens een wedstrijd, voor de club of voor de volleybalsport in het algemeen, zij het leden en supporters van eigen club, van de tegenstanders, het scheidsrechterskorps of de respectievelijke federaties, het steeds vanuit goede bedoelingen doet, en naar best vermogen.

Het volledige jeugdcharter kan je hier downloaden. Dit jeugdcharter werd goedgekeurd door het bestuur en alle trainers.

Spinley_12okt19_export-571 (Groot)
Scroll naar boven