Taplijsten

Net zoals andere jaren rekenen we op alle ploegen om enkele keren per jaar de tapdienst voor hun rekening te nemen.  Dit jaar werd er weer flink gepuzzeld aan de lijst en in tegenstelling tot vorig jaar hebben we nu zorgvuldig rekening gehouden met de grootte van een ploeg.  We begrijpen maar al te goed dat het met een preminiemenploeg met 3 spelers op het veld minder evident is om de toog te bemannen dat met een Seniorenploeg met 6 spelers op het veld en nog een uitgebreide achterban naast het veld.

Je kan de taplijst voor elke ploeg afzonderlijk vinden om onze website:
Ga naar Wedstrijden – Wedstrijden Jeugd of Seniors – en selecteer dan jouw ploeg.
Klik daarna op het pdf-overzicht links bovenaan en je krijgt een overzicht van alles wedstrijden van de ploeg in kwestie.  Onderaan in het midden van het laatste blad vind je de tapregeling voor deze ploeg.

Mochten hierover vragen zijn, kan je contact opnemen met bestuur@spinleydessel.be.