M/V met goesting om de handen uit de mouwen te steken

Een volleybalteam als Spinley Dessel “runnen” is meer dan enkel zorgen dat er een net in de sporthal staat: om enkele schakels in een lange ketting te noemen: training geven, coachen, scheidsrechters zoeken en aansturen, sponsoring zoeken, truitjesverantwoordelijke, terreinverantwoordelijke, wedstrijdkalender samenstellen,… Tal van taken moeten worden uitgevoerd alvorens onze ploegen hun wedstrijden kunnen spelen.

Dit alles wordt gedragen door een (beperkt) aantal personen, maar onder het motto “Vele handen maken het werk licht”, zijn we nog op zoek naar enkel gemotiveerde mensen die ons hierin graag bijstaan.

Je engageren voor iets onbekends is een stap in het donker en da’s nooit eenvoudig.  Het je interesse maar heb je graag wat meer informatie over de inhoud van een bepaalde functie, aarzel dan niet en neem contact op met het bestuur op info@spinleydessel.be. We leggen het je graag van begin tot einde uit.

Terreinverantwoordelijke (m/v)

Tijdens ELKE wedstrijd binnen competitie en bekercompetitie moet er in de zaal een terreinverantwoordelijke aanwezig zijn.  Een terreinverantwoordelijke maakt zich aan het begin van de wedstrijd kenbaar aan de scheidsrechter en bij een normaal verloop van de wedstrijd is dit de enige “taak” die de terreinverantwoordelijke heeft. Voor de wedstrijd zorgt de terreinverantwoordelijke samen met de trainer van de thuisploeg over de opstartverantwoordelijke van het thuisweekend voor het opstellen van de netten, klaarzetten van banken en flessen water.  Op elke wedstrijdblad van de wedstrijden dit in het tijdslot waarbinnen jij terreinverantwoordelijke bent, noteer je je naam, lidnummer en handtekening in het vakje terreinverantwoordelijke.  Lidkaart impliceert dat je officieel een niet-spelend lid wordt van Spinley Dessel en de kosten die hieraan verbonden zijn, neemt de club ter zijner laste.

Opstartverantwoordelijke (m/v)

Voor de start van elk thuisweekend moet ervoor gezorgd worden dat alle nodige terreinen klaargezet zijn(*), water wordt klaargezet, sponsor-banners gehangen worden. Het zit em soms in details, maar net die details maken het verschil! In de kantine moet de stock van de drank achter de toog worden geteld en genoteerd op het stookblad, dit samen met de tap-ploeg die de eerste shift voor zijn rekening neemt.

(*) Op vrijdagavond trainen ons herenploegen en na hun training zorgen zij ervoor dat de palen en de netten reeds geplaatst, maar niet opgespannen zijn.  Dit verlicht het werk van de opstartverantwoordelijke, dus geen paniek, het ins zeker niet de bedoeling om voor dag en dauw al in de sporthal aanwezig te zijn

Markeerder (m/v)

Voor elke thuismatch van een seniorenploeg die in de provinciale competitie speelt (bij ons gaat het over H1, D1 en D2), moet een markeerder worden aangeduid.  Hij/zij neemt plaats aan de tafel naast het net en vult daar het wedstrijdblad in op basis van de gebaren, aanwijzingen en beslissingen van de scheidsrechter(s).  De eerste keer is het een speciaal gegeven, want het zijn verschillende vakken die moeten worden ingevuld met streepjes, cijfers, maar daarna besef je dat je op een vip-plaats de wedstrijd van dichtbij kan volgen en dat je je een stuk zekerder voelt bij het invullen van het blad. Vereiste voor een markeerder is een lidkaart van de club, maar daarvoor zorgt de club zelf.  Ook de opleiding tot markeerder reiken we je graag aan tijdens een sessie van ongeveer 2 uur.

Jeugdscheidsrechter (m/v)

Voor elke thuismatch van een jeugdploeg moeten we als thuisploeg een jeugdscheidsrechter voorzien. Een jeugdscheidsrechter leidt de wedstrijd. Vereiste voor een JSR is een diploma of attest van JSR en een lidkaart bij de Volleybalbond.  Voor de lidkaart zorgt de club, om het diploma te halen, wordt er in september tijdens 2 voormiddagen (zaterdag en zondag) al het nodige uitgelegd om je zeker te voelen als JSR.  Natuurlijk voorzien we als club ook update sessies voor mensen die graag nog wat meer uitleg hebben. Jaarlijks worden de nieuwe regels en updates toegelicht tijdens een 2uur durende sessie gegeven door Gewest Mol.

We zijn als club dit seizoen vragende partij om de JSR-sessie te organiseren in de Sporthal in Brasel, maar concrete info is nog niet bekend.  Meer info volgt.

Uitzondering op de regel zijn de U11 2 tegen 2 wedstrijden.  Hiervoor is geen graad van jeugdscheidsrechter nodig.  Hiervoor rekenen we graag op de hulp van de ouders om deze wedstrijden te fluiten.

Bestuurslid (m/v)

Net als alle andere clubs hebben wij ook een dagelijks bestuur in onze club.  We nemen beslissingen omtrent het beleid binnen de club, sturen werkgroepen aan die allerlei activiteiten organiseren en vergaderen hiervoor maandelijks. Specifieke vaardigheden zijn niet vereist, een gezonde goesting om er in te vliegen volstaat zeker en vast.

Voorzitter (m/v)

We hebben als club nood aan een gezicht, een aanspreekpunt.  Iemand die de club vertegenwoordigd en mensen graag te woord staat. De tijd dat de voorzitter ALLE administratie deed is door: we staan met een bende (bestuurs)leden achter de voorzitter om alles administratief in goede banen te leiden. Natuurlijk vult iedereen een pol als voorzitter op z’n eigen manier in en daar staat onze club voor 100% voor open.

Trainer (m/v)

Een club als Spinley Dessel heeft als doel spelers en speelsters op een zo kwalitatief hoogstaand mogelijke manier de volleybalsport eigen te maken.  Een belangrijke schakel hierin is de trainer of trainster.  Heb je ambitie als trainer of ken je iemand die die ambitie koestert, dan kan hij of zij misschien volgend seizoen al de functie van trainer opnemen in een van onze ploegen.

Merchandising-verantwoordelijke (m/v)

Kinderen groeien, maar kinderkleding groeit meestal niet mee.  We voorzien per seizoen één of meerdere pasmomenten voor Spinley-kledij en toebehoren.  De Merchandising-verantwoordelijke zorgt ervoor dat dit in goede banen wordt geleid, geeft de leverancier door welke artikelen besteld werden en zorgt dat de bestelde artikelen terecht komen bij de spelers/speelsters van Spinley.

puntje puntje puntje (m/v)

We hebben zeker niet alle functies binnen de club opgelijst…  Engageer jij je graag in welke functie ook, laat het ons weten…  Iedereen is welkom in onze club!