Contacteer ons

Voorzitter Jan Bertels voorzitter@spinleydessel.be
Secretaris Ignace Raveschot secretariaat@spinleydessel.be
Penningmeester Anne Goris penningmeester@spinleydessel.be
Kalender Rinus Steurs
Ignace Raveschot
kalender@spinleydessel.be
Jeugdbestuur
Onderbouw t.e.m. U13
Kirsten Huysmans
Lieve Melis
Niels Van De Weyer
Rob Lemmens
jeugdbestuur@spinleydessel.be
Activiteiten Marijn Hendrickx
Sponsoring Tom Nijs
Wouter Peeters
 sponsoring@spinleydessel.be
Website Tom Mermans  webmaster@spinleydessel.be

Mocht je nood hebben aan een gesprek met onze vertrouwenspersoon, kun je steeds terecht bij vertrouwenspersoon@spinleydessel.be